arrow

Yu Yu Hakusho

Producer: Akira MORII Line Producer: Kazuya SHIMOMURA VFX Producer: Tomofumi AKAHANE Post Production Supervisor: Norimasa ISHIDA
Production Cooperation: THE SEVEN

©Y.T.90-94

Official Website

Netflix Yu Yu Hakusho

Based on

Manga : Yoshihiro Togashi

“Yu Yu Hakusho” (Shueisha Jump Comics)

Director

Sho Tsukikawa

Cast

Takumi Kitamura, Jun Shison, Kanata Hongo, Shuhei Uesugi,

Sei Shiraishi, Kotone Furukawa, Ai Mikami, Hiroya Shimizu,

Keita Machida, Meiko Kaji, Kenichi Takito,

Goro Inagaki, Go Ayano

Screenplay

Tatsuro Mishima

VFX Supervisor

Ryo Sakaguchi (Scanline VFX)

VFX Producer

Tomofumi Akahane (THE SEVEN)

Post Production
Supervisor

Norimasa Ishida (THE SEVEN)

Executive Producer

Kaata Sakamoto (Netflix) 

Producer

Akira Morii (THE SEVEN)

In Association with

THE SEVEN

Production

ROBOT

Produced by

Netflix

Play